اصلن صدای آلارم گوشی‌ها رو نشنیدیم. ۷.۵ بیدار شدم یه چند دقیقه گیج بودم که الان دقیقن چه زمانیه و چرا من الان باید بیدار بشم؟