گلای شانسی ایتالیا رو برد دور دوم :)) خداییش دیگه نگید بازی خوب و فولان
هیچم شانسی نبود. گل به این زیبایی و محشری کجاش شانسی بود:دی ‎· Aliusha