کرواسی خیلی خوب بازی می‌کنه ولی من همچنان امیدوارم بازی مساوی بشه