اینا قبل از ورود به ورزشگاه کنترل نشدن؟ این‌طوری امنیت بازی‌ها رو تامین کرده فرانسه؟ دو تا ترقه رو نمی‌تونن کنترل کنن که نیاد داخل استادیوم