برای نیمه‌ی اول بسه. یه دونه هم نیمه‌ی دوم بزنه اسپانیا