اسپانیا با هر نتیجه‌ای می‌خواد ببره، ببره ولی با تفاضل گل +۲