بعد از ۵۰ دقیقه برای اولین بار ترکیه وارد محوطه‌ی جریمه اسپانیا شد و توپ رو تقدیم تماشاگرا کرد