مخابرات شبای ماه رمضون اینترنت رو قطع می‌کنه. برای من که حدود ۴-۵ روز اینجوریه. تا صبح قطعه.