خواهرزاده اینقدر بزرگ شده که با رفقاش میره تمرین تیراختور و با بازیکنا عکس می‌گیره می‌ذاره اینستاگرام. متولد ۷۷ئه. کیف می‌کنم