بابا اطلاع دارن که ازشون بابت اینترنت پول می‌گیرید تا با ژست مثلن روشنفکرانه همین‌طوری نظراتتون رو ول بدید تو تایم‌لاین دیگه؟