نمی‌دونم به خاطر چند تا لایک و سوت و کف چرا اصرار دارید خودتونو احمق جلوه بدین؟ این ژست روشن‌فکری هم که می‌گیرید مضحکترتون می‌کنه