بزرگوار! حوصله‌ی ورود به جزئیات نیست، خلاصه‌ش این‌که «طَهّرنی»، «وَارحَمنی»، «واغفِرلی». با تشکر