یکی از لحظات سخت زندگی اونجاست که می‌بینی تاکسی‌ها نوبتی مسافر سوار می‌کنن و تو عجله داری و از شانست نوبت پیکانه
جلو هم جا نیست ‎· Noosha