همراه اول در راستای مشتری مداری‌های همیشگیش، این‌بار بدون اطلاع و اخطار، خطم رو یک‌طرفه کرد.