همراه اول به طور خلاصه: گردنم کلفته، هیچ غلطی هم نمی‌تونید بکنید، همینی که هست از سرتون هم زیاده