تقریبن از ۶ عصر خوابیدیم تا ۱۰ شب :)) بیدار شدم دیدم همه‌جا تاریکه. قشنگ تو زمان گم شدم چند لحظه.