بابا این پیش‌بینی‌ها کار خودشونه، می‌خوان ماه رمضونی اعصاب ملت مسلمان همیشه در صحنه بیشتر داغون بشه