خدایا، بلای فقر و بیماری توامان رو از همه‌ی آدما دور کن