تعریف از خود نباشه ما دو سه روزه در و پنجره‌ها رو بستیم. هوا سرده :))