این خانم پریسیما عسکری پور اگه مجرده، زود اقدام کنید باهاش ازدواج کنید پیش‌بینی‌هاش حرف نداره :))