تا قبل از بازی‌های امشب با ۱۷۲ امتیاز در صدر جدول پیش‌بینی اپ نوده.