دور اول و دوم مسابقات ما نتایج پرگل پیش‌بینی می‌کردیم فوقش ۲ تا گل می‌زدن. الان که کم گل پیش‌بینی کردیم تو بیست دقیقه ۲ تا گل زده ولز