نه معلومه چرا اس‌ام‌اس اخطار نیومده، نه معلومه چرا دستی قطع شده و کی قطع کرده. با تشکر از دولت الکترونیک‌تون