اینترنت مخابرات هر روز بدتر از دیروز. امروز هر نیم ساعت چند دقیقه قطعی داشت. زنگ می‌زنم به پشتیبانی بیشتر از ۵۰ نفر تو صف هستن