به طور متوسط یه روز در میون باید مشروح سخنرانی رهبر رو گوش بدیم علاوه بر خلاصه‌ش که تو اخبار گفته میشه