نوبخت: «تورم نقطه به نقطه، ینی خرداد ۹۵ نسبت به خرداد ۹۴ تک رقمی شد». همین حرف و توضیح پشت بندش تفاوت این دولت با دولت قبله به نظرم