از بازی آلمان و ایرلند شمالی ۱۰ امتیاز کامل رو گرفتم ولی چرا باید بازی لهستان و اوکراین رو به نفع اوکراین پیش‌بینی می‌کردم؟