میگه:«دستمال کاغذی فولان مانند سایر دستمال کاغذی‌ها استفاده می‌شود».خدا خیرش بده مونده بودم باید خام بخورم یا بذارم یه ربع تو آب‌جوش قل بزنه