ترکیه داره به آب و آتیش می‌زنه شاید به عنوان یکی از تیم‌های سوم صعود کنه ولی فکر نمی‌کنم شانسی داشته باشه باوجود باخت مقابل کرواسی و اسپانیا