چک یورو ۲۰۰۴ کجا و یورو ۲۰۱۶ کجا. چقدر ذلیل شده همه‌ش ۱ امتیاز داره