این بازیکن ۱۹ ساله‌ی ترکیه، امره، چقدر خوبه. امره‌های ترکیه خوبن کلن. یه امره بلوز اوغلو هم داشتن تو ترکیب تیم ملی ۲۰۰۲ تو اینتر بازی می‌کرد