تو صحنه‌ی گل ترکیه دو بار موقعیت آفساید پیش اومد و داور نگرفت و گزارش‌گر هم هیچ اشاره‌ای بهش نمی‌کنه با وجود تصاویر واضح :))