کمتر از ده دقیقه دیگه مونده بازی تموم شه، پس طرفدارای کرواسی کی می‌خوان رزمایش برگزار کنن؟ #CRO