از ۱۵ ماه رمضان به بعد دیگه قشنگ تبدیل به جغد و خفاش می‌شیم. روزا خواب، شبا بیدار