داروخانه تو خریدهای جدیدش احتمالن این داروها رو نخریده و داروی مشابهش رو از شرکت دیگه خریده و می‌خواد اول اینا تموم شه بعد اونا رو مصرف کنه