رفیق و همسایه‌ی قدیمی‌مون با شماره‌ی آلمان تو تلگرام مسیج داد. فکر کردم اینم برای زندگی رفته مثل اون یکی‌ها