این سومین بچه‌محل هم‌دوره‌مونه که بچه‌دار شده. یه عده‌شون هنوز ازدواجم نکردن