شکمم به طرز محسوسی عقب رفته این ۱۷-۱۸ روز. کاش برنگرده سر جاش، من که رعایت نمی‌کنم حداقل اون رعایت کنه

2015-2016 Mokum.place