لذت می‌بردم از بودن تو جمعشون. خیلی چیزا یاد گرفتم ازشون. آدمای باسواد بی‌ادعایی بودن که خیلی به کارشون اهمیت می‌دادن