مامان امروز یخورده دردش کمتر بود و امیدش به بهبود بیشتر شده. دیروز که حالش خیلی بد بود می‌گفت من می‌دونم این روش درمان هم حال منو خوب نمیکنه