یه مودم ۳جی یو‌اس‌بی داشتم. سیم‌کارت مینی رو انداختم تو گوشی، دورش رو گذاشتم تو شیار سیم‌کارت مودم بمونه. هیچی دیگه خواستم درش بیارم گیر کرد