به سختی درش آوردم ولی گند خورد تو مودم. الان هرچی سیم‌کارت می‌ذارم توش می‌گه سیم کارت آن‌اویلبل