اون‌جا که مالک به عمار گفت: ای کاش می‌توانستم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر چون او را می‌دانستند.