ما یه نیمچه اعتقادی به خدا و حجت‌هاش داریم و وقتی کارمون گیر می‌کنه بهشون پناه می‌بریم. این شب‌ها برای افرادی که این‌ها رو ندارن هم دعا کنید