ایرانسل توضیح بسته رو طوری نوشته که خریدار فکر می‌کنه 4 گیگ روزانه و 2 گیگ شبانه‌س ولی وقتی می‌خری می‌بینی برعکسه https://t.co/flHDO7cnTa