اگر سهم سربازان از پول اختلاس‌های میلیاردی و حقوق‌های میلیونی، خرج جاده و اتوبوس شده بود... https://t.co/9ic2Jru9KJ