از این به بعد همه‌ی بازی‌ها رو ۱-۱ پیش‌بینی می‌کنم