سانسورچی گاهی وقتا تصویر دو تا دختر رو که دوربین زوم کرده رو صورتشون،نشون می‌ده که بگه مثلن ما سانسور نمی‌کنیم و ایناهاش اینا رو نشون می‌دیم