والیبالیست‌ها انگیزه‌ی دو سه سال پیش رو ندارن بازی کنن، ما هم انگیزه‌ی دو سه سال پیش رو نداریم تماشا کنیم بازی‌هاشون رو