خداییش دیگه نماز مغرب و عشا تو ماه رمضون باید مستحبی می‌بود نه واجب